کارکنان طرح و برنامه:

 مهدی میربلوک

سمت: مدیر طرح و برنامه

پست الکترونیکی: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

 معصومه برجی

سمت: کارشناس بودجه و تشکیلات- کمیته های تخصصی

پست الکترونیکی:

 

معرفی: دفتر طرح و برنامه دانشگاه در چند محور فعالیت دارد که عبارتند از:

1 فناوری اطلاعات و ارتباطات

1 بودجه

1 ساختار و تشکیلات

1 آمار و اطلاعات

1 بهبود فرایندها

1 آموزش و بهسازی منابع انسانی

1 مطالعات تحول و بهره وری سازمانی

1 نظام پیشنهادها

1 برنامه ریزی

1 آینده پژوهی و مطالعات راهبردی

1 دانشگاه پژوهی

1 مدیریت دانش

1 ارزیابی عملکرد

 

شرح وظایف مدیریت طرح و برنامه

 • انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه
 • برنامه ریزی، تنظیم فعالیت ها و پیشنهاد بودجه سالیانه مطابق با اولویت های دانشگاه
 • همکاری با مدیران و روسای واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه
 • جمع آوری بودجه های پیشنهادی توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه ها و اعتبارات مورد پیشنهاد
 • تلفیق و تنظیم بودجه های پیشنهاد شده در قالب هدف ها و خط مشی کلی دانشگاه
 • نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها
 • دفاع از بودجه پیشنهاد شده در مراجع رسیدگی
 • ابلاغ بودجه مصوب به هر یک از واحدها و تخصیص اعتبارات مصوب در دوره های سه ماهه به واحدهای دانشگاه
 • نگهداری حساب و دفاتر اعتبارات بودجه ای بر حسب فعالیت و برنامه های اجرایی دانشگاه و نظارت بر اجرای بودجه واحدها
 • بررسی و مبادله بودجه تفصیلی اعتبارات جاری و عمرانی با وزارت متبوع
 • بررسی و مبادله موافقتنامه های مربوط به فعالیت های عمرانی با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
 • مطالعه و بررسی مداوم وظایف سازمانی دانشگاه و واحدها و چگونگی گردش کار در آنها با توجه به برنامه توسعه دانشگاه
 • انجام بررسی های سازمانی به منظور برنامه ریزی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه
 • مطالعه و بررسی مستمر در سازمان و وظایف واحدهای تابعه به منظور برنامه ریزی و تفکیک و تقسیم صحیح وظایف بین واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف دانشگاه
 • تهیه و تنظیم نمودار سازمانی (تشکیلاتی) و تهیه و تنظیم پستهای سازمانی متناسب با وظایف و مسئولیتهای واحدهای تابعه دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط
 • مطالعه و بررسی در خصوص تهیه و تنظیم شرح وظایف واحدها و همچنین شرح وظایف پستهای سازمانی دانشگاه و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصویب توسط هیات امناء
 • بررسی پیشنهادات واحدها در مورد تغییر و اصلاح پستهای سازمانی و شرح وظایف و تهیه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات سازمانی آنها
 • انجام طرح های مطالعاتی مربوط به اصلاح ساختار و تشکیلات سازمانی
 • مطالعه و بررسی در امر طبقه بندی مشاغل کارکنان
 • تشخیص و تعیین رشته شغلی پستهای سازمانی با توجه به طرح های طبقه بندی مشاغل
 • تهیه و تنظیم آمارهای لازم درباره فعالیت ها، نیرو ها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهای تابعه (پرسنلی و بودجه)، به منظور اعمال نظر صحیح و منطقی در مدیریت دانشگاه
 • شرکت فعال در شوراها، کمیته ها و اظهار نظر پیرامون مسائل مربوط
 • برنامه ریزی برای بهبود مستمر مدیریت و افزایش بهره وری در فرآیند آموزش تحقیق و فناوری با عنایت به شایسته سالاری، ابتکار، خلاقیت و افزایش مشارکت و انعطاف سازمانی
 • برنامه ریزی و نظارت بر طراحی، بهینه سازی و انطباق نظامهای مدیریت متناسب و مورد نیاز جهت اجرای برنامه های توسعه آموزش عالی
 • انجام طرح های مطالعاتی مربوط به اصلاح ساختار و تشکیلات سازمانی، ساختار نیروی انسانی، فرهنگ سازمانی، سیستم ها و روشهای مورد عمل در دانشگاه
 • برنامه ریزی و نظارت بر طراحی، بهینه سازی و انطباق نظامهای مدیریت متناسب و مورد نیاز جهت اجرای برنامه های توسعه آموزش عالی
 • انجام طرح های مطالعاتی مربوط به اصلاح ساختار و تشکیلات سازمانی، ساختار نیروی انسانی، فرهنگ سازمانی، سیستم ها و روش های مورد عمل در دانشگاه
 • انجام طرح های مطالعاتی برای تعیین اقدامات لازم در مورد اصلاح مقررات و آیین نامه های داخلی دانشگاه با هدف ساده سازی و هماهنگ ساختن آنها
 • برنامه ریزی و نظارت در زمینه بررسی سیستم ها، روش ها و رویه های مورد عمل در دانشگاه و انجام اقدامات لازم در جهت اصلاح و بهبود آنها با هدف افزایش رضایتمندی کارکنان و ارباب رجوع، تسهیل در انجام کارها و انطباق با نیازهای جدید
 • پشتیبانی، هدایت و نظارت بر فعالیت های بهره وری و تحول اداری دانشگاه
 • برنامه ریزی جهت اجرای مصوبات شوراها و کمیسیون بهره وری و تحول اداری دانشگاه
 • تهیه و تنظیم گزارش ادواری از اجرای برنامه های تحول اداری و بهره وری در دانشگاه

 

  نگاه راهبردی به دانشگاه:

1چیستی و چرایی دانشگاه (فلسفه و ماهیت آموزش عالی)

1 نهاد دانشگاه و آموزش عالی در ایران

1اهمیت و جایگاه برنامه ریزی راهبردی

1 پرسشهای اساسی مدیریت نظام دانشگاهی

1پیش فرضها و اصول مهم در برنامه ریزی دانشگاهی

1 آینده نگاری و آینده اندیشی راهبردی دانشگاه

1 آینده پژوهی آموزش عالی

1 دانشگاه پژوهی

1سیاستها و موضوعات راهبردی در هیئت امنای دانشگاهها

 

 

قوانین و مقررات:

1 اسناد فرادستی آموزش عالی ایران  

1 قوانین و مقررات وزارت علوم تحقیقات و فناوری (آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستور العملها)

1 قوانین و دستورالعملهای دانشگاه نیشابور

 

1 فرمهای ارزیابی دوره های آموزشی

 1 پرسشنامه های نظرسنجی

 

پایگاه دانش:

1 پژوهشها و مقالات حوزه مطالعات آموزش عالی ایران با تأکید بر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

1 بروشورهای آموزشی 

1 نشریه های اطلاع رسانی - ترویجی

1 نشریه های علمی در حوزه مطالعات و تحقیقات آموزش عالی و دانشگاه در ایران

1 همایش و کنفرانس در حوزه مطالعات و تحقیقات آموزش عالی و دانشگاه در ایران

1 کتابشناسی در حوزه مطالعات و تحقیقات آموزش عالی و دانشگاه در ایران

1 پایگاههای مفید

1 نگاهی نو

1 پرسشهای متداول