دکتر حسن صادقی سمرجانی از اردیبهشت ماه سال 1396 با حكم جناب آقاي دكتر محمد فرهادی مقام عالی وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به سمت "ریاست دانشگاه نيشابور"  منصوب شدند. 

ایشان استادیار رشته تاریخ تشیع بوده و بیش از این ریاست دانشگاه پیام نور نیشابور، ریاست دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری را دارا بوده است.

 دکتر حسن صادقی سمرجانی

مدرک تحصیلی: دکترای تاریخ گرایش (تاریخ تشیع)

رتبه دانشگاهی: استادیار

 سوابق آموزشی:

دارای 25 سال تدریس در دانشگاه حکیم سبزواری از سال های 1371 تاکنون ادامه دارد

10 سال تدریس در دانشگاه آزاد نیشابور(1372 تا 1382)

7سال تدریس در دانشگاه پیام نور نیشابور(1377 تا1384)

مدرس دروس تاریخ، تاریخ تشیع، تاریخ اسلام، انقلاب اسلامی و ریشه های آن و علوم سیاسی (در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)

سوابق پژوهشی:

تالیف کتاب با عناوین زیر:

بهترین تاجیکان(تحلیلی بر زندگی سیاسی خواجه نظام الملک طوسی و نقش وی در حکومت سلجوقیان)

فرهنگ اصطلاحات تاریخی(انگلیسی-فرسی)

مجموعه مقالات

نهضت سربداران سبزوار و رابطه آن با دیگر نهضت های سربدار

چاپ چندین مقاله در نشریات علمی داخل و خارج از کشور

روابط خارجی سربداران در سقوط آن دولت (در حال چاپ)

تحلیلی بر حکومت علی (ع) بر محوریت مالک اشتر(در حال انتشار)

سوابق اجرایی در دانشگاه:

مدیر دانشجویان شاهد و ایثارگر در دانشگاه حکیم سبزواری بین سال های 1372 تا 1376

عضو هیأت رئیسه دانشگاه به مدت سه سال (1373 تا 1376)

ریاست دانشگاه پیام نور نیشابور بین سال های 1377 تا1384 به مدت 7 سال

ریاست بنیاد دایره المعارف نیشابور به مدت 8 سال و انتشار مدخل نامه نیشابور

ریاست دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه حکیم سبرزاری به مدت سه و نیم سال(از سال1389 تا اسفند1392)

عضو هسته گزینش کارکنان دانشگاه

عضو و نماینده کمیته جذب در دانشکده های الهیات و علوم انسانی

عضو هیئت بنیان گذاران خانه ریاضیات نیشابور

برگزاری همایش در قالب فعالیت های پژوهشی

دبیر سمینار خاورمیانه ای انقلاب اسلامی و صهیونیسم

دبیر سمینار ملی اسلام و مدرنیسم

دبیر همایش های روزهای ملی خیام بین سال های 1380تا1384

دبیر جشنواره کشوری تأتر دانشجویان پیام نور سراسر کشور در سال1382

سوابق فرهنگی، اجتماعی، سیاسی:

دارای 25 ماه حضور در جبهه های جنگ

مسئولیت فرماندهی گردان بسیج و دو گروهان ارتش در عملیات والفجر4

معاونت فرماندهی گردان دانشجوئی در جزایر مجنون در سال 1364

عضو هیئت بنیان گذاران انجمن اسلامی ارتش در لشکر 28 کردستان

عضو عقیدتی سیاسی و دبیر انجمن های اسلامی گردان187

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد بین سال های 1363 تا1366

فرماندهی بسیج دانشگاه یزد

دبیر ستاد تقسیمات استانی در شهرستان نیشابور

عضو کمیته اجرایی اولین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر

دبیر ستاد توسعه شهرستان نیشابور (تدوین برنامه توسعه شهرستان نیشابور)

عضو انجمن اسلامی دانشگاه های دهلی و انجمن های اسلامی شبه قاره هند