6

محمد علی پرهیزگار

کارشناس امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات

ایمیل : این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

فکس : 05143305234

شماره تماس :  05143305260

 

 

 صادق گوهری

مشاور امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات

ایمیل :  

فکس : 05143305234

شماره تماس :  05143305260

 

دفتر حقوقی دانشگاه نیشابور در قالب دفتر حقوقی،امور قراردادها و رسیدگی به شکایات،عهده دار امور حقوقی و نظارت برقراردادها وپی گیری دعاوی مربوط به دانشگاه در مراجع قضایی، اداری و دیگر مراجع صالح برابر قوانین و مقررات می باشد.

وظایف و اختیارات

- بررسی وتأیید کلیه قراردادهای داخلی و اسناد مناقصه و مزایده دانشگاه با اشخاص حقوقی و حقیقی از حیث رعایت شرایط عمومی و اختصاصی قراردادها.

- نظارت بر حسن اجرای مفاد حقوقی مندرج در متن قراردادها.

- انجام مشاوره و ارائه راهنمایی به واحدهای مختلف دانشگاه به منظور جلوگیری از اشتباهاتی که منجر به اختلافات حقوقی خواهد شد.

- ارائه مشاوره و اعلام نظر حقوقی در باره استعلام واحدهای مختلف دانشگاه در خصوص مسائل حقوقی.

- تفکیک عرایض و شکایات واصله از مراجع ذی ربط و ارجاع آن به واحدها و کمیته های تخصصی.

- انجام مکاتبات لازم با مراجع قضایی(اعم از دادگاه،نیروی انتظامی و ...).

- جوابگویی و رسیدگی مشکلاتی که ارباب رجوع با واحدهای مختلف دانشگاه پیدا می کند.

- انجام امور مربوط به شکایات مستخدمین علیه دانشگاه در دیوان عدالت اداری.

- اخذ تعهد و وثیقه، تعدیل و فک آنها در خصوص بورسیه های وزارتخانه یا اعضای هیأت علمی جهت فرصت مطالعاتی و کارمندان برای مأموریت تحصیلی.

- اجرای اسناد لازم الاجراء در اداره ثبت اسناد در تعهداتی که موضوع آنها نقض گردیده است.