جمعه, ۰۲ تیر ۱۳۹۶

 

 

برای دسترسی به شماره های مستقیم اعضا از خارج دانشگاه،  پیش شماره 43305 را درابتدای شماره داخلی شماره گیری نمایید (به طور مثال جهت ارتباط با شماره داخلی212 با شماره مستقیم 43305212 می توان تماس برقرار نمود.)

( همکار گرامی جهت ارتباط از دانشکده هنر به پردیس دانشگاه و بالعکس از شماره های جدید سیستم )               

 

شماره تماس پردیس دانشگاه : 05143305000      -   شماره تماس دانشکده هنر : 05142619008                         دانلود فایل شماره تلفن های جدید (سیستم تلفن تحت شبکه)دانشگاه

 

فکس دبیرخانه :   05142629001                            فکس دفتر ریاست : 05142629003                        فکس دانشکده هنر : 05142610960

 

 

پردیس دانشگاه
نام واحد نام شخص داخلی شماره مستقیم
مسئول دفتر ریاست خ . نصرتی نیا 248  
مسئول دفتر معاونت ها خ.میرزایی 201  
مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی آ. اسکندری 252  
کارشناس روابط عمومی و سمعی بصری آ . بلوچی 218  
مدیر طرح و برنامه آ. دکتر مرآتی 204  
کارشناس طرح و برنامه (کارشناس نظارت و ارزیابی) آ. فرازی 218  
   کارشناس مسئول برنامه و بودجه خ. برجی 229 42629009
مشاور دانشگاه حاج آ. گلچین 233  
مدیر حراست دانشگاه آ. مهرآبادی 213 42629004
       کارشناس حراست    آ.مؤسسی 213  
       کارشناس حراست آ. افسا 215  
       رابط گزینش کارکنان آ.مؤسسی 213  
معاون اداری و مالی آ. دکتر انجیدنی 201  
   مدیر امور مالی آ. عشقی 222 42629006
       کارشناس مالی 1 آ. فتحعلیان 223  
       کارشناس مالی 2 آ. باطانی 223  
       کارشناس مالی 3 آ. میلانی 225  
   مدیر امور اداری آ. سلیمانی 216  
       کارشناس امور اداری خ. جانسریان 217  
       کارشناس دبیرخانه آ. حسین پور 220 42629001
   مدیر امور عمومی آ. محمدی 226  
       کارپرداز آ. ناصری 235  
       کارپرداز آ. کاظمی زاده 235  
       انباردار آ. صادقی 263  
     کارشناس امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی آ. داراشانی 228  
     کارشناس امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی آ. هروی 228  
   کارشناس امور حقوقی و قراردادها آ. پرهیزگار - آ. گوهری 227  
کانکس راننده ها کانکس راننده ها 246  
   آبدارخانه - سازمان آ. باغبانیان 230  
انتظامات سازمان انتظامات سازمان 212  
معاون دانشجویی و فرهنگی آ. دکتر یاوری 211  
   مدیر دانشجویی و فرهنگی آ. فرازیان 224  
       کارشناس امور دانشجویی خ. غلامی 221  
       کارشناس امور فرهنگی و تغذیه آ. حسینی 219  
       کارشناس امور فرهنگی و تربیت بدنی آ. محمدیان 219   
       کارشناس امور تغذیه خ. سحابی 262  
معاون آموزشی و پژوهشی خ.دکتر فرخ فر 201  
   مدیر پژوهشی آ. دکتر ساداتیان  264  
   کارشناس دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی خ . جهان فر 261  
مدیر آموزشی خ.گاراژیان 260  
       کارشناس آموزش(فارغ التحصیلان)    خ. تقی ئی 257  
     کارشناس تحصیلات تکمیلی    آ.وفایی 258  
   کارشناس آموزش (دوره شبانه) آ.مومن نژاد 258  
   کارشناس آموزش (پذیرش و ثبت نام) آ.مقدم 259  
   کارشناس آموزش (امور کلاس ها)   آ. آتشی 266  
رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی آ.دکتر یاوری 249  
   کارشناس دانشکده ادبیات و علوم انسانی     آ. محمدرشا عشقی 244  
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی آ.دکتر عمارتی مقدم (مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی) 256  
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی خ.دکترمجیدی 256  
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی آ.دکتر بیات مختاری 256  
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی آ.دکتر یاوری 256  
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی آ.دکتر صادقی 256  
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی آ.دکتر بوژمهرانی(مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی) 236  
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی آ.دکتر جعفری 236  
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی آ. امامی 236  
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی خ. دکتر دهناد 237  
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی خ. دکتر فارسی 237  
عضو هیات علمی گروه باستان شناسی آ.دکتر رضایی(مدیر گروه باستان شناسی) 255  
عضو هیات علمی گروه باستان شناسی آ.دکتر گاراژیان 255  
عضو هیات علمی گروه باستان شناسی آ. نامی 255  
عضو هیات علمی گروه باستان شناسی آ.دکتر باصفا 255  
رئیس دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی آ.دکتر روحانی منش 232  
   کارشناس دانشکده علوم پایه خ. پیرانی 247  
کارشناس دانشکده فنی مهندسی خ. مرآتی 245  
عضو هیات علمی گروه فیزیک خ. دکتر دهقانی 237  
عضو هیات علمی گروه فیزیک خ. دکتر نظیف کار 238  
عضو هیات علمی گروه فیزیک خ. دکتر ابراهیمی 238  
عضو هیات علمی گروه فیزیک آ.دکتر دریائی (مدیر گروه فیزیک) 240  
عضو هیات علمی گروه فیزیک آ.دکتر صابریان 240  
عضو هیات علمی گروه فیزیک آ.دکتر ساداتیان 240  
عضو هیات علمی گروه فیزیک آ.دکتر سخائی 241  
عضو هیات علمی گروه فیزیک آ.دکتر وجدانی نقره ئیان 241  
عضو هیات علمی گروه فیزیک آ.دکتر سرگلزهی 241  
عضو هیات علمی گروه فیزیک آ.دکتر رمضانپور 241  
عضو هیات علمی گروه فیزیک آ. دکتر حقیقی 253  
عضو هیات علمی گروه ریاضی و آمار خ. دکتر افخمی 238  
عضو هیات علمی گروه ریاضی و آمار خ. دکتر خطیب آستانه 238  
عضو هیات علمی گروه ریاضی و آمار آ.دکتر انجیدنی  239  
عضو هیات علمی گروه ریاضی و آمار آ.دکتر رحمانی دوست 239  
عضو هیات علمی گروه ریاضی و آمار آ.دکتر شیرازیان 239  
عضو هیات علمی گروه ریاضی و آمار آ.دکتر فردوسی مکان 239  
عضو هیات علمی گروه ریاضی و آمار آ. دکتر صالح(مدیر گروه ریاضی و آمار) 253  
عضو هیات علمی گروه ریاضی و آمار آ. دکتر محمدی 253  
گروه برق خ. مراتی 245  
رصدخانه آ. دکتر ساداتیان 249  
مسئول نهاد مقام معظم رهبری حاج آقای قربانی 231  
مسئول کتابخانه     آ. رافعی 242  
کارشناس فناوری اطلاعات آ. دستجردی 250  
کارشناس فناوری اطلاعات آ. بکائیان 251  
ستاد رفاهی اعضای هیأت علمی و دفتر کالج ستاد رفاهی اعضای هیأت علمی و دفتر کالج 236  
سلف سلف 262  
آبدارخانه - آموزشی آ. گبری 243  
انتظامات ورودی اصلی انتظامات ورودی اصلی 214  
دانشکده هنر
   مدیر امور عمومی دانشکده هنر آ. برجی 120 42613311
   کارشناس گروه های آموزشی دانشکده هنر آ.محمودی 136  
     مسئول کارگاه عکاسی و چاپ آ.سینا انجیدنی 128  
     مسئول کارگاه مجسمه سازی آ.چمبری 113  
   سایت دانشجویی سایت دانشجویی 121  
کتابخانه مرکزی خ.رحمانی 127  
   آشپزخانه آشپزخانه 123  
   آبدارخانه اداری آ.کریمی 122  
آبدارخانه آموزشی آ. مجدی 129  
عضو هیات علمی گروه نقاشی آ.دکتر یعقوب پور (مدیر گروه مجسمه سازی) 116  
عضو هیات علمی گروه نقاشی آ.رزمخواه 116  
عضو هیات علمی گروه نقاشی آ. سیدانی(مدیر گروه نقاشی) 116  
عضو هیات علمی گروه نقاشی خ. محمودی 116  
عضو هیات علمی گروه نقاشی آ.اسکندری 116  
عضو هیات علمی گروه ارتباط تصویری خ.دکتر فرخ فر 124  
عضو هیات علمی گروه ارتباط تصویری خ. دکتر خرازیان 156  
عضو هیات علمی گروه ارتباط تصویری آ. دکتر صدقی (مدیر گروه ارتباطات تصویری و پژوهش هنر) 131  
عضو هیات علمی گروه ارتباط تصویری آ.سلیم زاده 125  
عضو هیات علمی گروه ارتباط تصویری آ. محمد درویشی 125  
عضو هیات علمی گروه ارتباط تصویری آ.مهدی درویشی 125  
عضو هیات علمی گروه مجسمه سازی آ.بروجنی 117  
 عضو هیات علمی گروه مجسمه سازی آ. نجیبی 117  
 عضو هیات علمی گروه مجسمه سازی آ. قره باغی 117  
 عضو هیات علمی گروه مجسمه سازی آ.دکتر باوندیان 117  
مسئول نهاد مقام معظم رهبری آ.حجت الاسلام قربانی 143 42622545
   کارشناس دفتر نهاد مقام معظم رهبری آ.مزینانی 134  
مسئول بسیج کارکنان     42628001
       مرکز مشاوره آ. بلغان آبادی- خ.زرگرانی 153 42629022
دفتر حراست دفتر حراست 144  
   انتظامات انتظامات 132  
دفتر کالج دفتر کالج 142 42611060
مرکز نیشابور شناسی مرکز نیشابور شناسی 145  
مسئول امور کلاس ها آ . معصومین 135