دفتر معاونت آموزشی دانشگاه  نیشابور به عنوان مسئول و مجری پذيرش بدون آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه نیشابور بر اساس "آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان به شماره 77948/21 مورخ 5/5/1393 و ابلاغیه آن به شماره 96474/21 مورخ 24/5/1394" از بین دانشجویان کارشناسی پیوسته ورودی93-92دانشگاه‌های دولتی و واجد شرایط، تعداد محدودی را در مقطع کارشناسی ارشد بصورت بدون آزمون پذیرش می‌نماید.

آخرین مهلت ارسال مدارک:  10/3/1396

ادامه خبر در سایت معاونت آموزشی و پژوهشی