دانشجویان ورودی جدید و متقاضی دریافت جایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری از تاریخ 15/07/95 تا 05/08/95 می توانند با مراجعه به پایگاه اطلاعاتی بنیاد ملی نخبگان،  اطلاعات خود را در سامانه بارگذاری و گزینه "درخواست استفاده از جایزه های تحصیلی" را فعال کنند.

گفتنی است؛ دانشجویان ورودی سال های گذشته که به هر دلیلی نتوانسته اند پیشتر درخواست بهره مندی از جایزه های تحصیلی را در سامانه اطلاعاتی بنیاد ثبت کنند، مجازند از این فرصت برای ثبت درخواست استفاده کنند و در صورت کسب امتیاز لازم و وجود ظرفیت، در فهرست برگزیدگان قرار خواهند گرفت.