به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند با توجه به شروع درخواست وام های دانشجویی در سراسر کشور، به زودی آیین نامه جدید تسهیلات رفاهی صندوق رفاه که تغییرات جدیدی در آن لحاظ شده به کلیه دانشگاه ها ابلاغ می گردد. با توجه به اینکه دسترسی درخواست وام ها از تاریخ 15 مهر ماه فعال گردیده خواهشمند است دانشجویان محترم تا ابلاغ آیین نامه جدید از درخواست وام در سامانه اجتناب نمایند. به محض ابلاغ آیین نامه جدید از طریق سایت دانشگاه، بازه زمانی درخواست وام های دانشجویی اطلاع رسانی خواهید شد.         

                                                                            «معاونت دانشجویی دانشگاه نیشابور»