سه گام اصلی در مقابله با کرونا ویروس:

  • رعایت فاصله فیزیکی 1/5- 2 متر
  • استفاده از ماسک
  • شستشوی مکرر دستها با آب و صابون

مراقب باشیم تا پشیمان نشویم. کرونا ویروس در کمین است. قطع کننده زنجیره انتقال کرونا ویروس باشیم و برای حفظ سلامتی خود و دیگران فاصله اجتماعی را رعات کنیم.