سومین دوره جشنواره استعدادیابی در سطح ملی توسط  موسسه آموزش عالی نبی اکرم (س) آذرماه  امسال برگزار میگردد. 

poster.pdf

farakhan.pdf