اسامی داوطلبان منتخب مرحله اولیه فراخوان پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه نیشابور با این شرح است. به اطلاع می رساند این مرحله از پذیرش به معنای پذیرش قطعی نمی باشد و پس از اعلام سازمان سنجش و طی مراحل صلاحیت های عمومی قطعی خواهد شد. در خصوص مراحل بعدی از دانشگاه نیشابور با منتخبان تماس گرفته خواهد شد و نیازی به مراجعه حضوری نمی باشد.

1. علی پریزاد  پذیرفته شده برای رشته نقاشی

2. سیدمهدی بیضائی پذیرفته شده برای رشته ارتباط تصویری

3. غزاله عرفانی خانقاهی پذیرفته شده برای رشته ارتباط تصویری

4. محمد حسین آقاجانی پذیرفته شده برای رشته آموزش زبان انگلیسی

5. زهرا دهنوئی پذیرفته شده برای رشته باستان شناسی گرایش تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمین دیگر

6. خورشید بتوئی پذیرفته شده برای رشته زبان و ادبیات فارسی