به اطلاع  داوطلبان متقاضی پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی سال 99 در دانشگاه نیشابورمی رساند مهلت این ثبت نام  تا هفتم مهرماه سال جاری تمدید گردید. علاقه مندان پس از مطالعه شرایط ، نحوه و لیست رشته های ارائه شده توسط دانشگاه نیشابوردر دفترچه ثبت نام، با آماده نمودن مدارک لازم نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند .جهت کسب اطلاعات بیشتر با اداره آموزش دانشگاه نیشابور تماس بگیرید.