دانشجویان محترم مستحضر هستند که نگهداری از وسایل شخص شما ( که برخی از آنها گرانبها می باشند) در مقیاس زیاد (برای 550 دانشجو) برای دانشگاه مشکلات زیادی را ایجاد می کند. لذا با تشکر از همه دانشجویانی که در هفته گذشته برای گرفتن وسایل خود تشریف آوردند، به اطلاع می رساند آن دسته از دانشجویان محترمی که به هر دلیلی در هفته گذشته نتوانستند برای تحویل وسایل شخصی خود در دانشگاه حضور یابند حوزه دانشجویی سه راهکار ذیل را (از تاریخ 99/03/24  تا 99/03/31) به شما دانشجویان محترم جهت دریافت وسایل شخصی خود پیشنهاد می کند. 

  • با هماهنگی سرپرستی خوابگاه یکی از دوستان خود را برای تحویل وسائل معرفی نمائید (05143305440 : سرپرستی خواهران ، 05143305441 : سرپرستی برادران)
  •  در صورت نیاز ضروری به وسایل خود ما می توانیم آنها را با هزینه شخصی خودتان برای شما پست نماییم.
  • وسایل شما را در محل های مشخص شده انبار نماییم(اکیدا توصیه می شود که وسایل شخصی را تحویل بگیرید  و تنها تشک ، پتو و اینگونه وسایل را همکاران ما برای شما نگهداری خواهند کرد.

لازم به ذکر است شرایط فوق، مختص دانشجویانی است که دلایل موجهی برای عدم مراجعه در زمان مقرر داشته باشند.

نکته مهم : با توجه به رعایت فاصله گذاری اجتماعی در استفاده های بعدی از سرا های دانشجویی تعداد دانشجویانی که در هر اتاق هستند تغییر خواهد کرد و به طور کلی دانشجویان محترم امکان دارد در اتاق های سال گذشته خود اسکان نیابند. بنابراین تخلیه تمام اتاق ها علاوه بر مسائل تعمیراتی خوابگاه از این منظر نیز ضروری به نظر می رسد.

مواردی که دانشجویان محترم هنگام حضور ملزم به رعایت آن میباشند:

  • رعایت اصول بهداشتی و به همراه داشتن ماسک و دستکش الزامی می باشد.
  • تحویل وسایل صرفا در ساعات اداری (14-7) امکان پذیر می باشد.
  • درصورت عدم مراجعه دانشجویان و یا عدم هماهنگی با حوزه دانشجویی در زمانهای مقرر، دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی  در خصوص نگهداری وسایل شما نخواهد داشت.

 

 تندرست و موفق باشید