به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می‌رساند ارزشیابی کیفیت تدریس استادان دانشگاه نیشابور در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398، از تاریخ 99/3/10 لغایت 99/3/31، از طریق سامانه آموزشی دانشجویان http://pooya.neyshabur.ac.ir  انجام می‌گیرد. مشارکت فعالانه، واقع‌بینانه و ارزیابی منصفانه شما، کمک به بهبود کیفیت آموزش‌ و تأثیرگذار بر سیاست‌ها و برنامه‌های آموزشی دانشگاه است. از دانشجویان عزیز دعوت می‌شود به‌منظور ارتقای سطح کیفی آموزشی دانشگاه نیشابور، در امر ارزشیابی مشارکت نمایند. 
                                                                                                                    با تشکر و آرزوی موفقیت برای شما: گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه نیشابور