سامانه مشاوره تلفنی از سوی مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه نیشابور در راستای حفظ  سلامت روان دانشجویان، کارکنان و اساتید محترم راه اندازی شد. بر این اساس برنامه حضور و ارائه خدمات مشاوران مرکز برطبق جدول زمانبندی ذیل میباشد:.