(به روزرسانی شده در ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۸)

به منظور پیشگیری از شیوع بیماری کورونا و بر اساس مصوبه هیات رئیسه دانشگاه  نیشابورکلیه فعالیتهای آموزشی تا پایان سال 98 تنها  به صورت مجازی برگزار می شود. در صورتی که امکان برگزاری هر کدام از کلاسهای مجازی در طول این مدت به هر دلیلی وجود نداشته باشد کلاسهای جبرانی پس از تعطیلات نوروزی برگزار می شود. لازم به ذکر است که در طول این مدت کارمندان و اعضای هیات علمی در دانشگاه حضور خواهند داشت.