اولین دوره لیگ برنامه نویسی گیتا توسط ستاد توسعه فناوریهای حوزه فضایی حمل و نقل پیشرفته از تاریخ 7دی لغایت 17 بهمن برگزار میگردد. اطلاعات تکمیلی در فایل زیر موجود میباشد:

gita2.pdf