قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون تحصیلات تکمیلی  در دانشگاه نیشابور:

با سلام و عرض تبریک و آرزوی موفقیت در کسب علم در مقطع تحصیلی جدید به اطلاع می رساند جهت ثبت نام اینترنتی در روزهای 20 تا 25 شهریور ماه به آدرس http://pooya.neyshabur.ac.ir    مراجعه نموده و پس از ثبت نام اینترنتی و دریافت رسید ثبت نام برای تحویل مدارک حضوری در روز هایی که متعاقبا اعلام میگردد به دانشگاه نیشابور مراجعه نمایید.

تبصره ‌1- پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ به‌ دلايلي‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرك‌ كارشناسي (ليسانس) نمي‌باشند، لازم‌ است‌ اصل‌ گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه‌ يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل ‌اخذ كارشناسي‌ (ليسانس‌) را ارائه‌ نمايند.

تبصره 2- آن دسته از پذيرفته‌شدگاني كه در زمان اعلام نتايج اوليه و تكميل فرم انتخاب رشته مورخ 98/4/19 لغايت 98/4/25 دانشجوي سال آخر بوده‌اند و حداكثر تا تاريخ 98/6/31 فارغ‌التحصيل مي‌شوند، دانشجوي سال آخر شناخته شده و لازم است فرم معدل دانشجويان سال آخر مندرج در صفحه 43 دفترچه راهنماي (شماره 1) يا صفحه 323 دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (شماره ‌2) را از موسسه آموزش عالي محل فارغ‌التحصيلي دوره كارشناسي دريافت و آن را در زمان ثبت‌نام به دانشگاه محل قبولي ارائه نمايند.

تبصره 3-  بر اساس‌ مصوبه‌ جلسه 368 مورخ ‌74/11/3 شوراي عالي‌ انقلاب فرهنگي‌ در مورد مدارك‌ تحصيلي‌ صادر شده‌ توسط مديريت‌ يكي از حوزه‌هاي‌ علميه‌ قم و خراسان، فضلا و طلاب ‌حوزه‌هاي علميه كه بر اساس‌ مدرك‌ صادر شده‌ توسط مديريت يكي از حوزه‌هاي علميه قم‌ و خراسان دوره ‌سطح ‌2 را گذرانده‌اند و يا تا تاريخ 98/6/31 فارغ‌التحصيل‌ مي‌شوند،‌ منحصراً مجاز بوده‌اند در هر يك‌ از كد رشته‌هاي ‌امتحاني گروه علوم انساني ثبت‌نام‌ و در آزمون‌ آن‌ شركت‌ نمايند و در صورت پذيرفته‌شدن مشروط به گذراندن دروس پيش‌نياز به تشخيص گروه آموزشي ادامه تحصيل دهند. بديهي‌ است ‌اين‌ دسته‌ از داوطلبان‌ بايد تصوير مدرك‌ فراغت‌ از تحصيل‌ خود را كه‌ توسط يكي از مديريت‌هاي‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ و يا حوزه علميه خراسان صادر گرديده ‌است‌ در اختيار داشته باشند.

تبصره 4- پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ داراي مدرك تحصيلي معادل مي‌باشند لازم است واجد شرايط مفاد «آيين‌نامه شركت دارندگان مدارك معادل و غيررسمي در آزمونهاي مقاطع بالاتر» مصوب جلسه 845 مورخ 92/4/15 شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات‌ و فناوري‌ كه طي بخشنامه شماره 77633/2 مورخ 92/5/28 توسط معاونت آموزشي وزارت متبوع به كليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ابلاغ گرديده، باشند.

تبصره 5:  براساس مصوبه جلسه 771 مورخ 94/8/26 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، كليه دارندگان مدرك معادل ضمن خدمت فرهنگيان كه طي سال‌هاي 1377 تا 1381 به دوره‌هاي مذكور راه يافته‌اند، حسب مورد از تسهيلات مصوبه شماره 77633/2 مورخ 94/5/28 براي ادامه تحصيل در مقاطع رسمي بالاتر برخوردار مي‌شوند.

استثنائا آن دسته از داوطلباني كه دانشجوي سال آخر بوده و به عنوان رتبه اول در اين آزمون شركت نموده‌اند، معدل فارغ التحصيلي اعلام شده آنان از سوي موسسه آموزش ‌عالي محل فارغ‌‌التحصيلي دوره كارشناسي آنان، لحاظ گرديده و لازم است مطابق بند يك فوق و يا تبصره آن عمل نمايند.

1- معرفي‌نامه ‌رسمي ‌از ستاد مشترك‌ سپاه ‌پاسداران‌ انقلاب ‌اسلامي‌ (نيروي مقاومت بسيج) و يا وزارت‌ جهاد كشاورزي با امضاء و مهر هريك‌ از روساي‌ ارگان هاي‌ مذكور كه‌ در آن ‌قيد شده‌ باشد داوطلب‌ باتوجه‌ به‌ ماده‌ 1 و تبصره‌هاي‌ 4 گانه‌ آن‌ در آيين‌نامه‌ اجرايي‌ قانون‌ ايجاد تسهيلات‌ براي‌ ورود رزمندگان‌ و جهادگران‌ داوطلب‌ بسيجي‌ به‌ دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ و ساير شرايط مندرج‌ در آيين‌نامه‌ مذكور واجد شرايط استفاده‌ از سهميه‌ رزمندگان‌ مي‌باشد.

2- داوطلباني كه با استفاده از سهميه‌ ايثارگران و رزمندگان پذيرفته ‌شده‌اند و ارگان صادر كننده فرم آنان به ترتيب بنياد شهيد و امور ايثارگران و يا ستاد كل نيروهاي مسلح مي‌باشد، در زمان ثبت‌نام نيازي به ارائه تائيديه سهميه ثبت‌نامي از سوي ارگان ذيربط ندارند و ملاك تائيد سهميه آنان همان عنوان سهميه درج شده در فايل قبولي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مي‌باشد.

3- اصل‌ گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه‌ يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل‌ اخذ كارشناسي‌ (ليسانس‌) براي‌ آن‌ دسته‌ از داوطلباني‌ كه‌ با توجه‌ به‌ مفاد آيين‌نامه پذيرش با آزمون استعدادهاي درخشان به شماره 77897/21 مورخ  1393/5/5 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ با امتياز‌ رتبه‌ اول‌ پذيرفته‌ شده‌اند.

تذكرات‌ مهم:

1- معدل‌ ليسانس‌ پذيرفته‌ شده‌ بايد با معدلي‌ كه‌ قبلاً در زمان ثبت‌نام براي شركت در آزمون به‌ سازمان‌ سنجش آموزش کشور اعلام‌ نموده‌، و يا در مراحل بعد اصلاح نموده است، يكسان‌ باشد، بديهي است از ثبت‌نام قطعي آن دسته از داوطلباني كه داراي مغايرت معدل باشند(معدل مندرج در مدرك آنان كمتر از معدل اعلام شده به سازمان سنجش آموزش کشور باشد) خودداري خواهد شد.

2- نظر به اينكه در دستورالعمل ثبت‌نامي ارسالي به كليه دانشگاه ها و موسسات پذيرنده دانشجو در آزمون ورودي دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1398 ابلاغ گرديده است تا از پذيرفته شدگاني كه داراي مغايرت معدل (معدل مندرج در مدرك تحصيلي آنان كمتر از معدل اعلام شده در اطلاعات ارسالي از طرف داوطلبان به سازمان سنجش آموزش کشور باشد) مي‌باشند، صرفاً ثبت‌نام موقت و مشروط بعمل آيد، لذا ضرورت دارد اين دسته از پذيرفته شدگان به دانشگاه محل قبولي خود مراجعه نموده و مدارك لازم مندرج در اين اطلاعيه را به آنجا ارائه نمايند تا ثبت‌نام موقت از آنان به عمل آمده و بررسي لازم در مدارك و مستندات ارائه شده صورت گيرد. داوطلباني كه داراي مغايرت معدل مي‌باشند مي‌بايست وضعيت نهايي خود را تا پايان آبان ماه از دانشگاه محل قبولي پيگيري نموده و از مراجعه به اين سازمان جداً خودداري نمايند. درصورت لزوم چنانچه در اين رابطه سوالي دارند مي‌توانند از طريق بخش پاسخگويي اينترنتي اين سازمان اقدام نمايند. بديهي است به مراجعات حضوري و هر نوع مكاتبه‌اي غير از سايت اين سازمان پاسخ داده نخواهد شد.

3ـ از پذيرفته‌شدگاني ‌كه‌ حداكثر تا تاريخ‌ 98/6/31 فارغ‌التحصيل‌ نشوند، ثبت‌نام‌ به‌ عمل‌ نخواهد آمد و قبولی آن ها «كان‌ لم‌ يكن» تلقي‌ شده و‌ طبق‌ مقررات‌ با آنان‌ رفتار خواهد شد.

4ـ در هر مرحله‌ از آزمون (ثبت‌نام‌، پذيرش و يا هنگام‌ تحصيل‌)، چنانچه‌ مشخص‌ گردد كه‌ داوطلبي‌ حقايق‌ را كتمان‌ نموده‌ و يا اطلاعات غلطي ارائه و واجد شرايط نمي‌باشد، قبولي‌ وي‌ لغو و طبق‌ مقررات‌ با وي‌ رفتار خواهد شد.

تذکر مهم: کلیه دانشجویان استحضار داشته باشند و دقت نمایند که در صورت عدم تحویل کلیه مدارک ذیل، ثبت نام از دانشجو به عمل نخواهد آمد، لذا قبل از حضور در دانشگاه، جهت ثبت نام حضوری، کلیه مدارک درخواستی ذیل را حتما تهیه نمائید.

تاریخ ثبت نام اینترنتی کلیه رشته های کارشناسی ارشد:

روزهای چهارشنبه الی شنبه (20 الی 25شهریور) از طریق سایت:

http://pooya.neyshabur.ac.ir

 دانشجو حتما قبل از مراجعه به دانشگاه جهت ثبت نام حضوری، الزاما می بایست نسبت به ثبت نام اینترنتی خود اقدام نماید و برگه ثبت نام اینترنتی را در زمان ثبت نام حضوری در دانشگاه، ارائه و تحویل نماید. حضور شخص پذيرفته شده جهت ثبت‌نام حضوری، الزامي است و ثبت‌نام منحصراً در تاريخ هاي اعلام شده توسط دانشگاه و با ارائه و تحویل کلیه مدارك درخواستی مندرج در اين اطلاعيه صورت مي‌پذيرد.

تذکر بسیار مهم: کلیه پذیرفته شدگان حتما قبل از مراجعه برای ثبت نام در دانشگاه، از ثبت نام خود مطمئن شوند، در صورت ثبت نام دانشجو در دانشگاه و انجام انتخاب واحد در صورتی که دانشجو بخواهد به هر نحوی از تحصیل خود انصراف دهد، طبق آئین نامه و دستورالعمل وزارت علوم تحقیقات و فنآوری، مشمول پرداخت جریمه و خسارت مالی خواهند شد و مدارک دانشجو پس از 20 روز از تاریخ ثبت نام به دانشجو عودت می شود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام حضوری در دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی(99-98):

1- اصل وکپی تمام صفحات شناسنامه (کپی تمامی صفحات شناسنامه 2 سری کامل)

2- اصل و کپی کارت ملی پشت و رو (کپی پشت و رو کارت ملی 2 سری کامل)

3- اصل و کپی کارت معافیت خدمت نظام وظیفه یا  کارت پایان خدمت (کپی پشت و رو کارت 2 سری کامل)

4- کلیه دانشجویان که جزء خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، ایثارگران و یا رزمندگان می باشند و شرایط ذیل را دارند می بایست در زمان ثبت نام اصل معرفی نامه خود را به دفتر ستاد شاهد و امور ایثارگران دانشگاه، ارائه نمایند.(معرفی نامه خطاب به دانشگاه نیشابور که در آن یکی از شرایط ذیل قید شده باشد)

• فرزند شهید

• شخص جانباز و یا فرزند جانباز

• شخص آزاده و یا فرزند آزاده

• شخص ایثارگر و یا فرزند ایثارگر

• شخص رزمنده جنگ تحمیلی و یا فرزند رزمنده جنگ تحمیلی

5 - اصل و کپی مدرک تحصیلی دوره کارشناسی(لیسانس) که در آن حتما و الزاما معدل دوره کارشناسی قید شده باشد(کپی از مدرک کارشناسی2 سری کامل) که تحویل آن در زمان ثبت نام الزامی است.(تذکر مهم: در صورت عدم قید معدل در مدرک  دوره کارشناسی، ارائه اصل نامه مهر و امضا شده دانشگاه، مبنی بر اعلام معدل از دانشگاهی که دانشجو در آن دوره کارشناسی(لیسانس) خود را گذرانیده، الزامی است)

6- اصل و کپی مدرک تحصیلی دوره کاردانی(فوق دیپلم) که در آن حتما و الزاما معدل دوره کاردانی قید شده باشد(برای دانشجویان کارشناسی ناپیوسته کپی از مدرک کاردانی 1 سری کامل) که تحویل آن در زمان ثبت نام الزامی است.(تذکر مهم: در صورت عدم قید معدل در مدرک دوره کاردانی، ارائه اصل نامه مهر و امضا شده دانشگاه، مبنی بر اعلام معدل از دانشگاهی که دانشجو در آن دوره کاردانی(فوق دیپلم) خود را گذرانیده، الزامی است.)

7- تکمیل و به همراه داشتن اصل فرم 502 و اصل نامه موافقت اداره آموزش و پرورش، برای دانشجویان شاغل در آموزش پرورش(معلمین و دبیران آموزش و پرورش) که تحویل آن در زمان ثبت نام الزامی است. بسیار مهم: نامه باید به صورت اصل باشد و حتما در فرم مورد نظر الزاما محل تحصیل دوره کاردانی و محل تحصیل دوره کارشناسی و معدل دوره کارشناسی و کاردانی در نامه اداره آموزش و پرورش حتما و الزاما قید شده باشد.

8- عکس 4*3 به تعداد  4 قطعه پشت نویسی شده.

9- کارمندان دولت می بایست اصل حکم مرخصی سالیانه یا اصل فرم موافقت کتبی بدون قید و شرط سازمان مربوطه خود را جهت ادامه تحصیل در دوره کارشناسی ارشد را، در زمان ثبت نام  ارائه نمایند.

تذکر بسیار مهم:

مجددا تاکید می گردد که ارائه اصل کلیه مدارک درخواستی ذکر شده بالا، در زمان ثبت نام الزامی می باشد و در صورت عدم ارائه کلیه مدارک درخواستی، ثبت نام حضوری به هیچ عنوان انجام نخواهد شد.