به اطلاع می رساند که اساتید دانشگاه ها، هنرمندان و یا دانشجویان مقاطع تحصیلی ارشد و دکتری که از یکی از دانشگاه ها و مراکز عالی جمهوری اسلواکی برای گذراندن دوره های کوتاه مدت پژوهشی و یا آموزشی پذیرش بگیرند می تواند برای استفاده از بورس ملی دولت اسلواکی بهره مند شوند.

پس از تایید کمیته بررسی کننده ماهیانه مبلغی بین 30 تا 1000 یورو پرداخت می گردد.

مهلت استفاده از این طرح در نوبت دوم پایان ماه اکتبر 9 آبان

(صرفا 6 هفته قبل از پایان زمان فوق الذکر امکان ارسال درخواست ها وجود دارد.)

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید.

www.Scholarships.sk