در راستای افزایش کمی و کیفی کتب کتابخانه مرکزی دانشگاه ، به اطلاع می رساند  پیرو مکاتبات و اقدامات انجام شده در سال 1397 منابع کتب فارسی مورد نیاز دانشجویان محترم به تعداد 8000 نسخه کتاب به صورت اهدایی و امانی از کتابخانه آستان قدس رضوی تحویل کتابخانه مرکز ی دانشگاه نیشابور شد. علاقمندان می توانند برای بهره مندی از این کتب با ارزش به کتابخانه مرکزی دانشگاه مراجعه نمایند. همچنین با هماهنگی بعمل آمده از طرف کتابخانه مرکزی دانشگاه نیشابور،استفاده از کتابخانه دیجیتال مرکز اسناد و کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی و دسترسی به نسخ خطی - چاپ سنگی - مقالات و کتب لاتین و فارسی به صورت متن کامل فراهم گردید. استفاده از پایگاه مقالات تخصصی نورمگز  برای اساتید محترم و دانشجویان تحصیلات تکمیلی فراهم گردید .جهت اطلاع بیشتر و نحوه ارتباط به سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه مراجعه فرمائید.