فراخوان عمومی دانشگاه نیشابوردر خصوص پذیرش دانشجویان برتر در مقطع کارشناسی ارشد (بدون آزمون) سال تحصیلی 99-98

دانشگاه نیشابوردر راستای اجرای آیین نامه شماره 77948/21 مـورخ 5/05/1393 وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و ابلاغیه شماره 96474/21 مورخ 24/05/1394 و 299574/2 مورخ 16/12/1396 و 227541/2 مورخ 15/9/1397  ویژه دانشجویان استعداد درخشان برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر ؛ اقدام به پذیرش دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد (در رشته های اعلام شده) بدون شرکت در آزمون تحصیلات تکمیلی  ، برای نیم سال اول سال تحصیلی99-98 نموده است..

شرایط متقاضیان :

کلیه دانشجویان و دانش آموختگان دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در صورتی که حائز شرایط ذیل باشند ، می  توانند با اخذ پذیرش از این دانشگاه و بدون شرکت در آزمون سراسری دوره تحصیلات تکمیلی، ‌در رشته های موجود در این دانشگاه ادامه تحصیل نمایند . متقاضیان می بایست در خواست و مدارک خود را از 25/1/1398 لغایت 1/3/1398 به نشانی نیشابور انتهای بلوار جانبازان انتهای بلوار ادیب دانشگاه نیشابور ارسال نمایند.

 • احراز حداقل یکی از شرایط مندرج در بندهای ۱ یا ۲ یا ۳ یا ۴ الزامی است
 1. دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته که تا پایان نیمسال ششم تحصیلی با گذراندن حداقل سه چهارم ( ۳/۴ ) واحد های درسی به لحاظ میانگین کل جزء پانزده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند
 2. دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته که پس از گذراندن شش نیمسال تحصیلی فارغ التحصیل شده و به لحاظ میانگین کل در مقایسه با میانگین کل  ۸ نیمسال دانشجویان هم رشته و غیرهم ورودی خود، جزء ۱۵ درصد برتر دانشجویان  باشند.
 3. برگزیدگان رتبه های اول تا پانزدهم نهایی المپیادهای علمی دانشجویی کشور با ارایه معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد
 4. چنانچه ۱۵ درصد برتر دانشجویان به دلیل انصراف و یا عدم تقاضا از تسهیلات مربوط استفاده نکردند و ظرفیت پذیرش در رشته ای تکمیل نشد دانشگاه می تواند از متقاضیان ۱۰ درصد بعدی (جزء ۲۵ درصد برتر(که صرفاً  در مقطع کارشناسی در همین دانشگاه تحصیل کرده باشند پذیرش نماید.
 • تبصره۱: پذیرش در رشته تحصیلیمرتبط به تشخیص گروه آموزشی و تایید شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیر است.
 • تبصره ۲ :دانشجویان دوره کارشناسی که حداکثر در مدت هشت نیمسال تحصیلی (و نهایتاً 31/6/1398) دانش‌آموخته شوند می توانند در این فراخوان تقاضا دهند.
 • تبصره ۳ : استفاده از تسهیلات بدون آزمون مختص دانشجویان ایرانی است

مراحل و مدارک ثبت نام :

 •   اعلام نتایج :
 • اسامی اولیه پذیرفته شدگان تیرماه ۱۳98 از طریق وب سایت دانشگاه نیشابور اعلام خواهد شد.
 • عناوین رشته های کارشناسی ارشد
 • 1.نقاشی
 • 2پژوهش هنر
 • 3 باستان شناسی گرایش پیش از تاریخ ایران
 • 4زبان و ادبیات فارسی
 • 5فیزیک گرایش هسته ای
 • 6فیزیک گرایش ماده چگال
 • 7فیزیک گرایش ذرات بنیادی
 • 8ریاضی محض گرایش آنالیز
 • 9ریاضی کاربردی گرایش انالیزعددی
 • 10شیمی گرایش شیمی فیزیک
 • 11مهندسی مکاترونیک
 • 12تاریخ گرایش مطالعات تاریخ تشیع
 • 13ارتباط تصویری
 • 14 تصویر سازی