قابل توجه دانشجویانی که متقاضی شرکت در ترم تابستانی دانشگاه نیشابور می باشند و از طریق پست الکترونیکی و یا انتخاب واحد دانشجویی ثبت نام کرده اند لیست کلاسهای حضوری  که به حد نصاب رسیده است  به انضمام تاریخ و ساعت تشکیل کلاس در جدول ذیل درج شده است.

لازم به ذکر است کلیه متقاضیان با در دست داشتن اصل مدارک ثبت نام روز شنبه مورخ 23/4/1397 از ساعت 7.30 الی 12 جهت ثبت نام و انتخاب واحد به اداره آموزش دانشگاه نیشابور واقع در پردیس دانشگاه مراجعه نمایند.

در خصوص دروس غیر حضوری کلیه دروس ذکر شده قابل برگزاری است و منابع امتحانی در زمان تحویل مدارک و انتخاب واحد تحویل می شود.

ضمنا دانشجویان محترمی که از طریق ایمیل دانشگاه ثبت نام نموده و شهریه را پرداخت نمودند و درس مد نظر ایشان  به حد نصاب نرسیده است جهت عودت شهریه با دردست داشتن مدارک و اصل فیش بانکی در تاریخ 23/4/1397 از ساعت 7.30 الی 12 به اداره آموزش مراجعه فرمایند.

 

عنوان درس

زمان تشکیل کلاس

تاریخ امتحان

تاریخ تحلیلی صدراسلام

یکشنبه 16-20

دوشنبه16-20

29/5/1397 ساعت 10 صبح

آیین زندگی –اخلاق اسلامی

سه شنبه12-8

چهارشنبه12-8

29/5/1397 ساعت 10 صبح

دانش خانواده و جمعیت

سه شنبه16-20

چهارشنبه16-20

29/5/1397 ساعت 10 صبح

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

یک شنبه12-8

دوشنبه 12-8

29/5/1397 ساعت 10 صبح