دانشگاه نیشابور - نمایشگاه آثار نقاشی استاد علی سیدانی در گالری آتیه