به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند، دومین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز ایران در 18 و 19 مهر ماه سال جاری توسط آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار خواهد شد. 

از آنجاییکه دانشگاه نیشابور با آزمایشگاه تفاهم نامه همکاری دوجانبه دارد، دانشجویانی که علاقه مند به ثبت نام در این سمپوزیوم هستند، جهت برخورداری از تخیف ثبت نام گروهی میتوانند به کارشناس پژوهشی دانشگاه (سرکار خانم جهانفر) مراجعه نموده 

و ثبت نام نمایند. ظرفیت سمپوزیوم محدود است، لذا اولویت ثبت نام با افرادی است که زودتر مراجعه نمایند. 
جهت اطلاع بیشتر به وبسایت آزمایشگاه مراجعه نمایید

www.nbml.ir