به اطلاع کلیه همکاران گرامی می رساند تغییر ساعت کار اداری دانشگاه از ساعت 6:30 الی 13:30 تا پایان تیرماه سال جاری تمدید شده است.