پنجاه و هفتمین نشست شورای مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و موسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور، روز چهارشنبه 13 تیرماه 1397 به میزبانی دانشگاه نیشابور برگزار می شود. این نشست با حضور 20 نفر از مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های منطقه 9 کشور، در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه برگزار خواهد شد. نشست تخصصی با موضوع فضای مجازی در دانشگاهها و کارگاه تخصصی در با موضوع مدیریت جذب مخاطب در این نشست یک روزه ارائه خواهد گردید. علاوه بر این در طول نشست، تجربیات موفق فرهنگی مدیران به اشتراک گذاشته می شود. گفتنی است سرکار خانم دکتر عدمی، رئیس اداره فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و هنری وزارت علوم نیز در این نشست حضور خواهند یافت.