پذیرفته شدگان مرحله نخست پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال 1397 دانشگاه نیشابور به شرح ذیل اعلام می گردد. شایان ذکر است اسامی پذیرفته شدگان در مرحله بررسی درون دانشگاهی بوده و لذا تا اعلام صلاحیت های علمی و عمومی سازمان سنجش پذیرش قطعی نمی باشد.نتایج پذیرش قطعی به اطلاع داوطلبان خواهد رسید:

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته مورد پذیرش

1

مرتضی دستجردی

تصویرسازی

2

طاهره مهرابی نسب

نقاشی

3

پریسا دلیر

پژوهش هنر

4

فاطمه مجردی

ارتباط تصویری

5

مریم زرگرانی

فیزیک

6

رحیمه روکی

زبان و ادبیات فارسی

7

مریم خرم آبادی

باستان شناسی

8

علی فروتن نیا

مهندسی مکاترونیک