به اطلاع دانشجویان محترم می رساند؛ سامانه ثبت نام اینترنتی خوابگاه های دانشگاه نیشابور فعال شد.

جهت ثبت نام به سامانه امور خوابگاه و تغذیه مراجعه فرمایید. ضمنا هنگام ثبت نام اسکن مدارک (کارت ملی، شناسنامه، کارت دانشجویی) را همراه داشته باشید.