قوانین و مقررات بالادستی جمهوری اسلامی ایران

 

 جدول اسناد به تفکیک

 

نوع اسناد

فهرست اسناد

اسناد بالادستی راهبردی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصولی از قانون اساسی مرتبط با آموزش‌عالی

منشور فرهنگی انقلاب اسلامی علم و فناوری - مجموعه نکات و محورهای راهبردی و اساسی رهنمودها و دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای (مد ظله العالی در موضوع علم و فناوری)

بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران

سند نقشه جامع علمی کشور

آیین‌نامه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور

سند تحول راهبردی علم و فناوری کشور - 1388

گزارش مدیریتی سند تحول راهبردي نظام آموزش عالي کشور

سند راهبردی گفتمان توسعه نظام آموزش، پژوهش و فناوری کشور - 1394

سند دانشگاه اسلامی

سند اسلامی شدن دانشگاهها

نقشه مهندسی فرهنگی کشور

سیاست‌های کلان و برنامه‌های توسعه پنج‌ساله

سياست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقيقات و فناوری)

سیاست‌های کلی نظام برای رشد و توسعه علمی و تحقیقاتی کشور در بخش آموزش‌عالی و مراکز تحقیقاتی

سياست‌هاي كلي نظام براي رشد و توسعه فناوري در كشور

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه

سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه

احکام منتخب قانون برنامه ششم

  برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور  

اسناد آمایش آموزش عالی

طرح آمايش آموزش عالی (در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور)

ضوابط ملی آمایش سرزمین

سند جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین

آمایش آموزش عالی استان(نمونه: خراسان رضوی)

سند ملی توسعه استان (نمونه: خراسان رضوی)

سند توسعه اشتغال استان (نمونه: خراسان رضوی)


 


1 سياست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقيقات و فناوری)

1 سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه در حوزه آموزش‌عالی

1 سیاست‌های کلی نظام برای رشد و توسعه علمی و تحقیقاتی کشور در بخش آموزش‌عالی و مراکز تحقیقاتی

1  سياست‌هاي كلي نظام براي رشد و توسعه فناوري در كشور

1  سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

1  برنامه‌های وزير علوم، تحقيقات و فناوری - دکتر فرهادی

1 برنامه‌های وزیر علوم، تحقیقات و فناوری - دکتر غلامی

1 سند راهبردی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری  

1  سند تحول علوم انسانی

1  آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

 1 قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی

1 قانون تأسیس دانشگاه تهران

1 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

1 شاخص‌های ارزیابی آموزش‌عالی

1 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

1 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور

1 موادی از قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - فصل علم و فناوری

1  آموزش عمومی، آموزش عالی و علم و فناوری در برنامه توسعه ششم

1  قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران

1 دستورالعمل پیشنهادی وزارت عتف برای تهیه و تنظیم برنامه راهبردی دانشگاه‌ها  تعاریف و مفاهیم علوم، تحقیقات و فناوری

 

اسناد راهبردی چند دانشگاه دولتی ایراننظامهای رتبه بندی   پایگاه قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

  قوانین و مقررات (آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری