در راستای اجرای مصوبات شورای نظارت و ارزیابی و به‌منظور ارتقای کیفیت، ارزیابی مجموعه دانشگاه از قبیل امکانات و تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی، سایتهای رایانه، فضاهای کالبدی، خدمات فرهنگی، رفاهی و ورزشی توسط دانش‌آموختگان صورت میگیرد. در سال 1394، این فرایند در قالب فرم‌های چاپی در اختیار دانش‌آموختگان قرار گرفت؛ اما دفتر نظارت درصدد است فرایند ارزیابی دانش‌آموختگان را نیز به‌صورت الکترونیکی  انجام داده تا کلیه دانش‌آموختگان دانشگاه ملزم به انجام آن باشند. این رویداد در دو بخشِ «ارزیابی از اعضای هیئت‌علمی» و «ارزیابی از فضاها، خدمات دانشجویی، امکانات و تجهیزات موجود»  توسط دانش‌آموختگان دانشگاه تعریف خواهد شد.

بازه سالانه این فرایند از ابتدای مهرماه هرسال آغاز و تا پایان شهریورماه سال بعد ادامه دارد. از نتایج این ارزیابی برای انعکاس نقاط ضعف احتمالی به معاونان دانشگاه، مدیران ستادی و رؤسای دانشکده‏ها و واحدهای بهره‏گیری می‏شود. ضمن اینکه نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد مدرسان در فرایندهای تشویق و تذکر، ارتقا، تبدیل وضعیت، ترفیع و تمدید قرارداد مورد بهره‏برداری قرار می‏گیرد.

پرسشنامه نظرسنجی از دانش آموختگان