این بازدید در روز چهارشنبه هشتم دی‌ماه از ساعت 30/8 الی 30/15 در قالب یک هیئت سه‌نفره با حضور جناب آقای دکتر جعفری ثانی، عضو محترم هیئت‌علمی دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر هیئت نظارت استانی و 2 نفر از کارشناسان این هیئت، انجام گرفت. ابتدا جلسه مقدماتی برای بررسی نتایج بازدید سال گذشته و گزارش اقدامات انجام شده یک‌ساله با حضور معاونان و برخی از مدیران دانشگاه برگزار شد. سپس، بازدید هیئت مذکور با بررسی فضاهای آموزشی همچون آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها، کلاس‌ها و فضاهای کمک‌آموزشی مانند کتابخانه، سایت رایانه و نیز فضاهای رفاهی دانشجویی و در حال ساخت، ادامه پیدا کرد. نکته مهم و قابل‌توجه در طی بازدید هیئت مذکور، همکاری و همراهی و ارائه توضیحات لازم توسط معاونان، مدیران و کارشناسان آموزشی، پژوهشی و دانشجویی دانشگاه بود که بدین‌وسیله از همه عزیزان قدردانی می‌گردد.

لازم به توضیح است، پیرو ابلاغ آئین‌نامه تشكيل و نحوه فعاليت هیئت‌های نظارت استاني (شیوه‌نامه مصوب 87/1/24) و نیز مفاد ماده 10 «آیین‌نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری»، دانشگاه فردوسی مشهد به‌عنوان دانشگاه منتخب در امر نظارت و ارزيابيِ آموزش عالی در استان خراسان رضوی منصوب گرديده و به همين منظور دبيرخانه هیئت نظارت و ارزيابي استاني در اين دانشگاه تشكيل شده است. وظيفه اين هیئت، ارزيابي عملكرد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي استان است. گروه‌های منتخب هیئت نظارت استانی، از هر مؤسسه استان، حداقل یک‌بار در سال بازدید به عمل می‌آورند و گزارش بازدیدها یک ماه پس از بازدید در کارگروه‌های تخصصی بررسی گردیده، ضمن ارسال به دبیرخانه شورای نظارت و مرکز نظارت وزارت علوم، بروندادها و پیشنهادهای کارشناسی برای بهبود و ارتقای کیفیت شاخص‌های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی و اجرایی به دانشگاه‌ها منعکس می‌گردد. در این بازدیدها، یکسری داده‌های کمی و کیفی در رابطه با یکسری شاخص‌ها و نشانگرها بر اساس کاربرگهای تعیین‌شده و نیز مشاهده فضاها و پدیده‌ها و مصاحبه با مدیران، کارکنان، اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان، به‌منظور قضاوت نهائی در مورد مؤسسه جمع‌آوری می‌گردد. شاخص‌ها و نشانگرها شامل: فضای کالبدی، امور آموزشی، امور دانشجویی، امور فرهنگی، امور اداری و مالی، امکانات و تجهیزات آموزشی و کمک‌آموزشی، امور پژوهشی، امور رفاهی و بهداشتی می‌باشد.

دفتر نظارت و ارزیابی