خانم بو سوک لی، رئیس انجمن هنرمندان بین المللی قرن 21 کره و عضو انجمن هنرمندان فرهنگی جهان روز یکشنبه 5/10/95 درسالن همایش دانشکده هنر، حضور یافتند و پس از دیدار با اعضای دانشگاه و دانشجویان به ایراد سخنرانی پیرامون نوع جهان بینی در آثار نقاشی و چیدمان خود پرداختند.

خانم لی با تجربه طولانی در حوزه نقاشی به فضاهای انتزاعی روی آورده است و از مهم ترین منابع الهامش حروف الفبای تاریخ کره است. وی با توجه فراوان به مسائل زیست محیطی، صلح، تاریخ و فرهنگ به کشورهای مختلف جهان سفر کرده و با هنرمندانی بسیاری آثار مشترک خلق کرده است. دست­آورد ایشان از سفرهای هنری به نمایش درآوردن آثارش در موزه ها و مناطق مختلف جهان است و تولید مجموعه ها و آثار هنری با ترکیب فرهنگ کره و فرهنگ منطقه میزبان می باشد.

دغدغه ایشان مربوط به گذشته فرهنگی خود می شود و با الهام و تکیه به فرهنگ پیشینیان نگاهی به تحولات زندگی در جامعه امروز دارد و در نتیجه بررسی های تفکری و هنری پیگیر ساختن جهانی مناسب برای آیندگان و فرزندان بعدی بشر می باشد. به ویژه تولیدات فراوان و صنعتی که در عین خدمات علم به انسان و آسان کردن زندگی بشر، موجب تولید فراوان زباله شده است و میراث نامناسبی برای آیندگان است. از نگاه خانم لی هنر و زندگی آمیخته است مرگ اهمیت ندارد و لحظه که در آن زندگی می کنیم تولید یک اثر هنری است.