در روز دوشنبه مورخ 1395/9/29 آزمایشگاه مرکزی دانشگاه نیشابور پذیرای جمعی از معلمان علوم تجربی سطح شهرستان بود، این مراسم که با تلاش و پیگیری های سرپرست محترم آزمایشگاه مرکزی سرکار خانم دکتر قاسمی و همکاری مسئولان، کارشناسان و جمعی از دانشجویان فعال برگزار گردید با استقبال پرشورفرهنگیان عزیز همراه بود.

در این مراسم به منظور بهره مندی هر چه بهتر و بیشتر بازدید کنندگان عزیز از فضای تحقیقاتی ابتدا در گروه هایی دسته بندی شده و طبق برنامه ای جامع از مجموعه آزمایشگاه های آموزشی و پژوهشی گروه مهندسی برق و فیزیک بازدید به عمل آوردند.

سرپرست گروه فرهنگیان رضایت خود و همکاران را از آشنایی با تجهیزات موجود در آزمایشگاه های دانشگاه نیشابور ابراز نمودند، ایشان همچنین تمایل گروه را جهت بازدید های آتی اعلام داشتند