ارزشیابی کیفیت تدریس استادان دانشگاه نیشابور در نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395، از تاریخ 24/9/95 لغایت 5/10/95، از طریق سامانه آموزشی دانشجویان (http://puya.neyshabur.ac.ir) انجام می‌گیرد. مشارکت فعالانه، واقع‌بینانه و ارزیابی منصفانه، کمک به بهبود کیفیت آموزش‌ها و تأثیرگذار بر سیاست‌ها و برنامه‌های آموزشی دانشگاه است؛ از دانشجویان عزیز دعوت می‌شود به‌منظور ارتقای سطح کیفی آموزشی و علمی دانشگاه، در امر ارزشیابی مشارکت نمایند. ضمناً کارشناس نظارت و ارزیابی (آقای فرازی کتابخانه پردیس) نیز پاسخگوی سؤالات شما در زمینه‌های مختلف ارزیابی دانشگاهی هستند. علاوه بر این، پرسش‌های متداول و سایر مقوله‌های مرتبط با ارزیابی نیز در سایت دانشگاه، صفحه نظارت و ارزیابی (مسیر: منوی اصلی- حوزه ریاست دفتر نظارت و ارزیابی)، بارگذاری شده است.

 

چرا باید در ارزشیابی استادان، مشارکت کنیم؟

دانشجویان گرامی؛ با سلام و احترام؛ هر نظام آموزشی برای افزایش کیفیت و شناخت نقص‌ها، نیازمند ارزشیابی است؛ و مشارکت فعالانه دانشجویان در فرایند ارزشیابی استادان توأم با رعایت انصاف و واقع‌بینی، از اهمیت فراوانی برخوردار بوده، موجب بهبود کیفیت آموزش‌های دانشگاه و تأثیرگذار بر سیاست‌ها و برنامه‌های علمی و آموزشی آن خواهد بود. بر این اساس، لازم است نکاتی را یادآور شویم:

با توجه به تأکیدآیین‌نامه جدید نظارت و ارزیابیِ نظام آموزش عالی بر ضرورت تعمیق و اشاعه فرهنگ نظارت و ارزیابی و مشارکت مؤثر اعضا؛ دانشگاه، خواستار فرهنگ‌سازی برای جلب مشارکت حداکثری و مؤثر در فرایند ارزیابی شده است.  

از نتایج ارزشیابی دانشجویان، در چند محور استفاده می‌شود: الف: بازخورد به مدرس پس از تأیید نهایی نمرات؛ ب. بازخورد به مدیران آموزشی دانشگاه برای آگاهی از عملکرد مدرس؛ ج. استفاده از نتایج در فرایندهای اداری و اجرایی اعضای هیئت‌علمی.

نتایج ارزشیابی، کاملاً محرمانه بوده، به‌گونه‌ای که هیچ‌کدام از مدرسان، مدیران و حتی کارشناسان فناوریِ دانشگاه قادر بر شناسایی دانشجویان نیستند؛ تنها پس از تأیید نهایی نمرات، مدرسان قادر به رؤیت نتایج ارزیابی هستند.

فرایند ارتقای کیفیت، تغییر رفتارهای آموزشی و بهبود عملکرد مدرسان، در طول زمان میسر است و برای اندازه‌گیری و به‌کارگیری نتایج آن، مدیران و استادان، به ارزشیابی مستمر شما نیازمندند؛ بنابراین، ارزیابی‌های انجام‌شده توسط دانشجویان قطعاً تأثیر بلندمدت در ارتقای سطح کیفیت آموزشی دانشگاه دارد.

با عنایت به موارد ذکرشده در خصوص اهمیت ارزیابی، محرمانه بودن و تأثیر نتایج آن در فرایندهای مختلف اجرایی و برنامه‌ریزی، از شما دانشجویان گرامی، دعوت می‌کنیم که با نگاه علمی و حرفه‌ای، نسبت به ارزیابی استادان خود در نیمسال جاری (از تاریخ 24/9/95 لغایت 5/10/95، از طریق سامانه آموزشی دانشجویان) مبادرت نمایید. پیشاپیش از همکاری همه دانشجویان محترم که با دقت، رعایت اتصاف و واقع‌بینی، مبادرت به ارزیابی استادان خود در این نیمسال خواهند نمود، تشکر می‌نماییم. امید است برآیند نتایج آن برای شما عزیزان اثربخش باشد.

 

با سپاس فراوان و آرزوی سلامتی، تعالی و موفقیت برای همگان

دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه