سومین جلسه دیدار دانشجویان دانشگاه نیشابور(دانشکده هنر) با رئیس دانشگاه در مورخ 28/9/1395 ساعت 10 صبح برگزار گردید.دراین برنامه پس از تلاوت آیاتی چند از کلام وحی، رئیس دانشگاه، جناب آقای دکتر قنوات با به نمایش درآوردن یک عکس قدیمی دانشکده هنر تغییرات چشمگیر دانشکده را در این چند سال مورد توجه دانشجویان قرار دادند و از دانشجویان خواستند با صبوری و تأمل بیشتر به انجام کارهای هنری پرداخته و در کارهای خود دقت بیشتری داشته باشند.

ایشان در ادامه برنامه درباره مسائل و مشکلات دانشکده هنر از لحاظ کمی و کیفی صحبت نمودند و در قالب پرسش و پاسخ به مباحث دانشجویی و خدماتی پرداختند و به سوال های مطرح شده پاسخ دادند.ایشان در خاتمه از دانشجویان خواستند با برنامه ریزی و بررسی پیشنهادهای سازنده و انتقادهای حساب شده در بالا بردن سطح کمی و کیفی دانشگاه سهیم باشند.