در هفته پژوهش دانشگاه نیشابور ذیل برنامه های پژوهشی، سه شنبه 23 آذر ماه را به عنوان دانشگاه نیشابور ذیل برنامه های پژوهشی روز آزاد آزمایشگاه، نام گذاری نمودند. در این روز دانشجویان و علاقه­ مندان می توانستند با شرکت در آزمایشگاه مرکزی شرکت نموده و از تجربیات متخصصین آزمایشگاه بهره مند بشوند.

این مراسم با برنامه ریزی و تلاش سرکار خانم دکتر قاسمی سرپرست محترم آزمایشگاه مرکزی و همکاری مسئولان و کارشناسان آزمایشگاه ها با هدف آشنایی دانشجویان رشته های مختلف با مجموعه آزمایشگاه­ های گروه مهندسی برق و فیزیک برگزار گردید.

امید است با همکاری و ارتباطی دو سویه بین دانشجویان و متخصصین در جهت ارتباط بیشتر دانشجویان با فضای تحقیقاتی - آزمایشگاهی برنامه های از این دست تکرار شود تا باخورد علمی مناسبی در این راستا داشته باشیم.

1 (2)

2 (2)

3 (2)

10 (2)

8 (2)