نمایشگاهی از آثار پیشکسوتان آبرنگ ایران با عنوان باغ ایرانی در فرهنگستان هنر بر پاشد. در این نمایشگاه هنرمندان با موضوع باغ ایرانی روایت خود را از این موضوع به نقش در آوردند. در غرفه اختصاصی از آثار دکتر آرمان یعقوب پور به عنوان هنرمند میهمان پرده برداری شد. دکتر یعقوب پور با ارایه ۱۲ اثر اکریلیک به شیوه مینیمالیستی روایت خود از باغ ایرانی را به نمایش گذاشت. این نمایشگاه تا ۱۴ دیماه دایر می باشد.