مراسم افتتاحيه نمایشگاه آثار منتخب دومين و سومين دوسالانه پوستر رضوي روز دو شنبه 29 آبان ماده در گالری دانشکده هنر دانشگاه برگزار شد. در این مراسم آقای دکتر صادقی سمرجانی، آقای دکتر محمد درویشی سرپرست محترم دانشکده هنر مدیران گروه های آموزشیو اعضاء هیأت علمی این دانشکده حضور داشتند.

26 اثر منتخب از دومین و سومین دوسالانه پوستر رضوی در این نمایشگاه به نمایش در آمد. این نمایشگاه تا 7 آذر ماه برپا خواهد بود و بازدید برای عموم آزاد است.