به منظور انجام نقاشی برای یکی از مدارس شهرستان طی هماهنگی های بعمل آمده با مدیر مدرسه اقدامی از سوی گروهی از دانشجویان رشته نقاشی دانشکده هنر دانشگاه نیشابور صورت پذیرفت. این گروه از دانشجویان با معرفی رشته نقاشی و خدماتی که توسط این رشته می توان به جامعه ارائه کرد، فعالیت خود را در مدرسه در خصوص اجرای پروژه آغاز کردند. دانشجویان در این خصوص با دانش آموزان پایه های مختلف داستان هایی از مشاهیر نیشابور را تعریف کرده و از آنها خواستند که درباره این داستان ها نقاشی بکشند. سپس نقاشی های دانش آموزان جمع آوری شد و تصاویر به صورت پلان هایی از داستان مورد نظر مرتب شدند. در انتها نقاشی دانش آموزان بدون دخل و تصرف روی دیوار مدرسه به تصویر کشیده شد.

هدف از انجام این پروژه بالا بردن اعتماد به نفس دانش آموزان، شناخت اسطوره های بومی و محلی و افزایش قدرت تصویر سازی ذهنی بود.

 خانم ها زهرا فولادی مقدم، مرضیه سرایی و محبوبه شریفی اعضاء تیم اجرایی این پروژه بودند.