جلسه هماهنگی برگزاری همایش ملی فیروزه، صنعت و فرهنگ روز سه شنبه 21 شهریور ماه در دانشگاه نیشابور برگزار شد. در این جلسه دکتر صادقی سمرجانی، ریاست دانشگاه؛ مهندس شیبانی، معاون محترم استاندار و فرماندار شهرستان نیشابور؛ دکتر گرمابی، نماینده محترم مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی؛ خانم چنارانی، نماینده محترم مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی؛ آقای مهندس حکیم پور معاون فرماندار شهرستان فیروزه و جمع کثیری از مسئولان ادارات و سازمان های شهرستان نیشابور و فیروزه حضور داشتند.

در ابتدا، دکتر صادقی ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین در جلسه به اهمیت برقراری و تداوم تعاملات گسترده میان دانشگاه و سایر سازمان ها، ارگان ها و بخش صنعت اشاره کرده و افزودند: در سال جاری دانشگاه با تعداد زیادی از ارگان ها و سازمان های سطح شهرستان تفاهم نامه همکاری امضاء نموده است. ایشان در این راستا به اهمیت برگزاری همایش ملی فیروزه، صنعت و فرهنگ تأکید کردند و از تمام دست اندرکاران خواستند با همکاری و مساعدت مؤثر به برگزاری هرچه بهتر این همایش کمک نمایند.

سپس دکتر گاراژیان، عضو هیأت علمی دانشگاه نیشابور؛ دکتر فضلیانی و دکتر مختاری گزارشی از فعالیت های صورت پذیرفته در زمینه برگزاری این همایش را ارائه کرده و رویکرد علمی همایش را یادآور شدند.

مهندس شیبانی نیز از دانشگاه نیشابور و برگزار کنندگان این همایش برای معرفی فیروزه نیشابور از منظر علمی قدردانی کردند. ایشان به اهمیت فیروزه به عنوان یکی از نمادهای شهرستان جهت توسعه صنعت گردشگری اشاره کردند و تبیین جایگاه فیروزه از منظر فرهنگی در کشور را گامی مؤثر در ایجاد هویت برای شهرستان نیشابور عنوان کردند.

دکتر گرمابی از برگزاری این همایش توسط دانشگاه نیشابور ابراز خشنودی کردند و افزودند: شایسته است این همایش در سال های آینده در سطح بین المللی برگزار شود و پیشنهاد دادند که میزگرد و پنل های تخصصی در حاشیه همایش برپا شود. ایشان همچنین از حضور وزیر صنعت و معدن در این همایش خبر دادند.

در ادامه خانم چنارانی ضمن تشکر از برگزاری این همایش، با تأکید بر اهمیت فیروزه به عنوان بخشی از فرهنگ نیشابور، ثبت جهانی فیروزه و پیشنهاد راه اندازی شهرک فیروزه تراشی را از جمله اقدامات در حال انجام در این زمینه عنوان کردند. ایشان از دانشگاه نیشابور به عنوان مرکز اندیشه و تفکر خواستند تا بسته پیشنهادی برای توسعه صنعت فیروزه شهرستان ارائه کند.