برگزاری کنکور سراسری 1396 در تاریخ 5شنبه و جمعه 15 و 16 تیرماه در دو نوبت صبح و بعداز ظهر در حوزه های دانشگاه نیشابور آموزش پرورش و دانشگاه آزاد برگزار می گردد. شایان ذکر می باشد که حدود تعدادکل داوطلبین حوزه امتحانی شهرستان نیشابور 6400نفر می باشد. با توجه به اهمیت برگزاری این آزمون و بررسی نیازمندی های، در همین راستا و برای آماده سازی امور اولیه ، جهت برگزاری آزمون در حوزه امتحانی دانشگاه نیشابور جلسه ای با حضور همکاران مجری آزمون برگزار گردید.