با هماهنگی دفتر توسعه فناوری و ارتباط با جامعه و صنعت و شرکت مجتمع فولاد خراسان، گروهی از اعضای هیات علمی دانشگاه در تاریخ 17/03/96 از این شرکت بازدید کردند. شایان ذکر است این بازدید در راستای بررسی زمینه های همکاری پژوهشی مشترک بین دانشگاه و این شرکت انجام شده و بنا است پس از ماه مبارک رمضان با همکاری این دفتر  و با حضور کارشناسان ذیربط موارد به طور مبسوط و تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.