صبح امروز هشتمین همایش ملی «نقد و نظریه‌ ادبی» به میزبانی دانشگاه نیشابور به صورت مجازی آغاز گردید. این همایش  پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و سخنان ریاست محترم دانشگاه نیشابور جناب آقای دکتر صادقی سمرجانی کار خود را آغاز نمود.  ایشان در ابتدا کلیاتی در مورد رابطه  نقد و تفکر انتقادی با توسطه جوامع بیان فرمودند. همچنین  به نقش و پیشگامی  نهاد دانشگاه در رواج تفکر انتقادی و فراهم کردن زیرساختهای آن خصوصا در جوامع توسعه یافته اشاره فرمودند. دکتر صادقی با تقدیر و تشکر از نهاد های حامی برگزاری همایش و تلاشهای کمیته علمی و اجرایی جهت برگزاری هرچه بهتر آن به  سخنان خود پایان دادند.  این مراسم که با  همکاری انجمن علمی نقد ادبی ایران و خانه کتاب و ادبیات و  سخنان ارزشمند  جناب آقای دکتر رحیمی معاون محترم پژوهش و فناوری وزارت عتف در دو نوبت صبح و بعداز ظهر برگزار خواهد شد،  با سخنرانی  اساتید گرانمایه  و اندیشمندان برجسته ای چون دکتر محمود فتوحی، دکتر مهدی محبتی، دکترحسن بلخاری قهی، دکترقدرت طاهری، دکتر محمد جعفری قنواتی و... .  به کار خود ادامه خواهد داد.