دانشگاه نیشابور اهانت اخیر یک نشریه فرانسوی به ساحت مقدس پیامبر اکرم را محکوم می کند.
این اهانت به چهره مقدس پیامبر اسلام حضرت محمد (صلّی الله علیه و آله) به بهانه آزادی بیان به هیچ وجه بخشودنی نیست و نشان دهنده سیاستهای نژادپرستانه و ضد اسلامی برخی از سیاستمداران غربی است. این حرکت بیشرمانه نشان می دهد که این سیاستمداران از تمدن بویی نبرده و همچنان درگیر کینه ورزی و دشمنی با تمدن اسلامی می باشند. همانطور که حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، مدبرانه فرمودند ملتهای مسلمان باید هوشیاری کامل داشته باشند و مراقب نقشه های شوم دشمنان در منطقه باشند.

 20200910 191509