صبح امروز مورخ 11 تیرماه 99  از زحمات سرکار خانم دکتر ابراهیمی خانکوک، مدیر سابق آزمایشگاه مرکزی دانشگاه نیشابور در محل دفتر حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل و توسط دکتر عابدینی نسب به نمایندگی از رئیس محترم دانشگاه نیشابور تقدیر بعمل آمد . به گزارش روابط عمومی دانشگاه، جناب آقای دکتر صادقی سمرجانی ضمن سپاس و تشکر از زحمات ارزشمند و مدیریت توانمند ایشان در مدت تصدی مدیر آزمایشگاه مرکزی که توام با تلاش و پشتکار صادقانه صورت گرفت، ابراز امیدواری نمودند که همچون گذشته در راه پیشرفت و تعالی دانشگاه  موفق و موثر باشند.