روز دوشنبه مورخ 2 تیرماه 99 جلسه شورای آموزشی دانشگاه  نیشابور با مدیران گروه های آموزشی برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی دانشگاه، با توجه به توقف فعالیت‌های آموزشی حضوری در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی بدلیل شیوع ویروس کرونا، و روی‌آوردن دانشگاه ها به استفاده از آموزش و آزمون  الکترونیکی برای به حداقل رساندن آسیب‌های ناشی از توقف آموزش حضوری و جبران کاستی‌های پدیدآمده در فعالیت‌های درسی، شورای آموزشی دانشگاه نیشابور با حضور معاونت محترم آموزش و پژوهشی، مدیران محترم آموزش و پژوهش و تعدادی از مدیران گروه های آموزشی، نشستی در سالن شورای سازمان مرکزی برگزار نمود. محوریت این نشست هماهنگی و همفکری در زمینه نحوه برگزاری آزمونها و ارزشیابی دانشجویان با تاکید بر استاد هر درس به عنوان مرجع ارزیابی دانشجو بود.