وبینار هفتگی با نام  «سری وبینارهای کووید19 »  در دانشگاه پرتوریا آفریقای جنوبی با محوریت« مدل‌بندی آماری و ریاضی داده‌های کووید-۱۹» و با حضور دانشگاه‌های سراسر کشور آفریقای جنوبی در این کشور برگزار می‌شود. جناب آقای دکتر سید مهدی صالحی، عضو هیئت علمی گروه ریاضی و آمار دانشگاه نیشابور، در سری ششم این وبینار، که در تاریخ ۲۸ خرداد‌ماه برگزار شد، شرکت نموده و سخنرانی خود را تحت عنوان Visualization of the COVID-19 data by an R-Shiny dashboard ارائه نمودند. ایشان طی این وبینار به معرفی داشبورد اطلاعاتی کووید-۱۹، که پیش‌تر توسط ایشان و تیمشان در قالب یک پروژه بین‌المللی ایجاد شده بود، پرداختند. همچنین علاوه بر بیان قابلیت فوق‌العاده این داشبورد در زمینه تصویرسازی داده‌های کرونا، به ویژگی‌های جدید آن از جمله پیش‌بینی تعداد مبتلایان برای کشورها و قاره‌ها با استفاده از مدل رشد لجستیک و همچنین محاسبه و آزمون ضریب همبستگی فضایی کشورها اشاره کردند. شایان ذکر است که در این وبینار حدود ۱۰۰ نفر از اساتید دانشگاه‌های کشور آفریقای جنوبی به‌صورت برخط شرکت داشتند.