به همت همکاران پر تلاش اداره امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی عملیات اجرایی  نصب سیستم روشنایی در زمین چمن مصنوعی دانشگاه نیشابور تکمیل و به اتمام رسید. به گزارش روابط عمومی دانشگاه نیشابور با نصب و راه اندازی سیستم روشنایی این پروژه که دهه فجر سال گذشته افتتاح و بهره برداری شده بود، علاوه بر ایجاد جلوه زیبا و پرنور در فضای پردیس دانشگاه، امکان استفاده از این مجموعه برای ساعات طولانی تری در شبانه روز فراهم گردید.