در راستای اجرایی کردن تفاهم نامه همکاری علمی پژوهشی دانشگاه نیشابور و دانشگاه جیائو تنگ شانگهای  و به منظور دستیابی به راهکارهای مناسب جهت انجام همکاریهای علمی-پژوهشی با دانشگاه شانگهای جیا ئوتنگ کشور چین، نشستی در فضای مجازی بین دفتر روابط بین الملل دانشگاه نیشابور و اعضای هیات علمی رشته های نانو، الکترونیک نوری و بایو دانشگاه شانگهای جیا تنگ برگزار شد. به گزارش روابط عمومی  بر اساس این مذاکرات، اعضای محترم هیات علمی دانشگاه نیشابور که متقاضی انجام تحقیقات علمی مشترک در آزمایشگاههای آن دانشگاه می باشند می توانند درخواست خود را به دفتر روابط بین الملل دانشگاه نیشابورارسال فرمایند. این همکاریها به صورت دوره های فرصت مطالعاتی یک ساله بوده و هزینه های زندگی محقق ایرانی و تحقیقات توسط منابع مالی کشور چین پرداخت می گردد. لازم به ذکر است آخرین مهلت ارسال این تقاضا برای امسال 25 خردادماه 1399 می باشد.

 

Iran China Locator