به گزارش روابط عمومی دانشگاه نیشابور، جناب آقای دکتر حسن صادقی سمرجانی، رئیس محترم دانشگاه نیشابور، آمادگی اعضای این دانشگاه در استفاده از تخصص خود جهت کمک به مقابله با بیماری کورونا را خدمت جناب آقای دکتر منصور غلامی، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، جناب آقای قامتی، فرماندار ویژه شهرستان نیشابور، و جناب آقای دکتر عظیمی نژاد، ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی شهرستان نیشابور، اعلام نمودند.

به طور خاص، اعلام شد آقای دکتر روزبه عابدینی نسب، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه نیشابور، تخصص لازم جهت ساخت کیتهای آزمایشگاهی جهت تشخیص و نیز آزمایش بیماری و ویروس کورونا را دارد. همچنین آمادگی دانشگاه نیشابور در نظارت بر ساخت محلولهای ضد عفونی در محل آزمایشگاههای این دانشگاه اعلام شد.

به امید ریشه کن شدن سریعتر این بیماری.

coronavirus2