باتوجه به مشارکت دانشگاه نیشابور در ششمین همایش طریق رضوی در آبان‌ ماه سال جاری، و میزبانی  تعداد 500 نفر از دانشجویان کشور و نیز برگزاری برنامه های فرهنگی برای ایشان، جناب آقای دکتر غفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم طی نامه‌ای از ریاست دانشگاه نیشابور و نیز عوامل برگزاری این همایش در دانشگاه نیشابور تقدیر کردند.